Segueix-nos al nostre Twitter

Twitter de Festa Major...

Salutació del Rector

Durant aquests mesos d’estiu celebrem moltes de les nostres Festes Majors. Les festes són una realitat important per a la nostra vida i per a la vida dels nostres pobles i ciutats. Tan important que, si no hi haguessin les festes, el cor de l’home i la dona es gelaria i es moriria.
La vida coneix dues menes de ritmes i dues menes de temps. D’una banda, hi ha el temps de la vida atrafegada, temps repetitiu, temps de rellotge, temps determinat per les necessitats del treball, del repòs, dels quefers de casa. D’altra banda, hi ha el temps de la festa: comporta un altre ritme, un altre “temps” es podria dir. En la vida quotidiana els valors i les aspiracions són viscuts d’una manera fragmentària i fràgil. La festa, en canvi, emplena abastament. És com una aportació d’oxigen suplementari que fa possible un ritme de vida més joiós, més espontani, més real.
Les festes, encara, són un moment privilegiat per a viure la nostra dimensió comunitària. Tendeixen a afavorir un apropament dels membres de la comunitat. D’aquesta manera s’atenuen o s’interrompen les tensions socials per a deixar lloc a una forma de distensió i de joia, el valor de les quals és innegable.
Per a nosaltres, cristians, les Festes Majors ens haurien de dur, a més a més, a la renovada contemplació del misteri de Déu que ens salva en Jesucrist, realitzat d’una manera admirable i propera en la vida d’aquells germans i germanes postres que visqueren generosament l’obertura de l’acció de l’Esperit i el seguiment fidel de Jesús. En el nostre cas, Sant Bartomeu i Santa Tecla.
Serà il·luminador i encoratjador de constatar que el nostre Déu no es cansa mai de fer-se present en la vida dels homes i dones de tots els temps i en qualsevol circumstància, sempre disposat a omplir-nos de la seva salvació. Com també serà il·luminador i encoratjador de recordar que Maria i els Sants i Santes ens acompanyen i ens ajuden fraternalment amb l’exemple de les seves vides i la seva constant intercessió davant Déu Pare.
Bona Festa Major!


Mn. Josep Pausas i Mas
Rector de la Parròquia de Sitges